Prof. Petr Weiss

 • Institute of Sexology
 • 1st Medical Faculty
 • Charles University

Professional Experience

2016 – now: Institute of Sexology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Dep. of Psychology, Faculty of Arts, Charles University, Prague
2014 – 2016: Institute of Sexology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Dep. of Psychology, Faculty of Arts, Charles University, Prague
2010 – 2014:Institute of Sexology, 1st Medical Faculty, Charles University, Prague, Dep. of Psychology, Faculty of Arts, Charles University, Prague

Expertise and Research Interests

 • Paraphilias
 • Sexual behavior
 • Sexual dysfunctions
 • Gender dysforia

Selected Publications

 1. Weiss,P. a kolektiv: Sexuální zneužití: Pachatelé a oběti. Praha, Grada 2000
 2. Weiss,P.: Sexuální deviace – klasifikace, diagnostika a terapie. Portál, Praha 2002 (2. vydání 2008, ISBN 978-80-7367-419-9)
 3. Fifková,H., Weiss,P., Procházka,I. et al.: Transsexualita. Grada, Praha 2002
 4. Weiss, P. a kol.: Sexuologie. Grada Publishing, Praha 2010, 744 s., 1. vydání, ISBN 978-80-247-2492-8
 5. Weiss, P.: Poruchy sexuální preference. Praha, Galén 2017, 1. vydání, 440 s., ISBN 978-80-7492-310-4